ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Green Herbal áp dụng một số quy định và điều khoản như sau:

  1. Điều kiện mua hàng
  2. Chính sách đặt hàng
  3. Chính sách thanh toán
  4. Chính sách vận chuyển
  5. Chính sách đổi trả

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HERBAL
Hotline: 0936188680
E-mail: info@herbalgreen.vn
Website: https://herbalgreen.vn
Facebook: Fanpage